O NÁS

Jsme jedni z vás, dlouholetí občané obce Těrlicko, lidé bez politické minulosti a lidé, kteří mají chuť, odhodlání a podobné názory na dění v obci a rádi by přidali ruku k dílu, aby se nám všem v obci žilo dobře a především, aby obec a zastupitelé pracovali ve prospěch všech Těrličanů.

Chceme to, co většina z Vás. Klidnou a bezstarostnou obec, která se rozvíjí tak, aby i naše děti a vnoučata chtěli v této obci žít. Právě nyní, v nadcházejících volbách, budeme všichni rozhodovat o tom, kudy se naše obec vydá. Zvolíme si cestu „utajených“ developerských projektů a nekontrolovaného růstu, podporovaných stávajícím vedením obce, nebo budeme volit takový rozvoj obce, který bude chránit naše Těrlicko před nevhodnými projekty? Za posledních 12 let bylo zastupiteli schváleno pět změn územního plánu, všechny tyto změny však nahrávají neúměrné zástavbě obce a devastaci jedinečné krajiny. My tyto plány nechceme. Těrlicko si zaslouží lepší budoucnost – my všichni si ji zasloužíme.

Jednoduše proto, protože si velmi dobře uvědomujeme, že právě nyní se rozhoduje a tom, jakým směrem se Těrlicko posune. Chceme vrátit do obce slušnost a otevřenost, nechceme nic tajit a vše chceme řešit jak s odborníky v jednotlivých oborech (včetně krajinářského architekta), tak především s Vámi občany. Abyste měli možnost se vyjádřit, protože na Vašem názoru nám záleží. Budeme Vám naslouchat a brát Vaše připomínky a náměty vážně. Věříme, že jedině tak se předejde konfliktním situacím a najde se nejlepší řešení. Pokud budeme všichni předem vědět, co se v obci chystá a budeme mít možnost se k tomu svobodně vyjádřit, pak věříme, že většina z nás bude spokojena. Předejde se situacím typu „proč nám to nikdo neřekl“ nebo „kdybych to byl býval věděl“. To je cesta, jak udržitelně rozvíjet naši obec ke spokojenosti všech občanů. Výstavba soukromých skladovacích hal nebo povolování developerských projektů na výstavbu satelitního bydlení jsou jen některá z témat, která je nezbytné diskutovat s občany a odborníky. Zeptejte se sami sebe, jestli jste byli dostatečně informováni „naším“ zastupitelstvem o výstavbě obří skladovací haly nábytku nebo o přípravě developerských projektů na Kostelci, v Hradišti a v dalších částech naší obce. My říkáme jednoznačné NE všem projektům, které by nenávratně poškodily naši obec. Ještě je čas naše Těrlicko uchránit. Je to jen na nás a na Vás.

NÁŠ TÝM

Na začátku, když se zrodila myšlenka založit sdružení nezávislých kandidátů s názvem NAŠE TĚRLICKO, jsme si zvolili základní pravidla, která ctíme a kterými se budeme řídít
Vždy a za všech okolností vystupovat slušně a zdvořile.
Hájit zájmy obce Těrlicko ve prospěch všech občanů.

Nejsme politici, a proto je náš tým tvořen jen a pouze lidmi bez politické příslušnosti.

Všechny záležitosti obce chceme řešit objektivně a nestranně, nezvýhodňovat zájmy jedné skupiny před ostatními.
Těmito body jsme se řídili při našich setkáních a při sestavování kandidátní listiny. Věříme, že se nám podařilo sestavit schopný a zkušený tým lidí, který má chuť a odhodlání pracovat pro obec Těrlicko. Tým, který má zkušenosti napříč různorodými obory a který má dobré předpoklady pro usměrňování budoucího vývoje naší obce.

PROGRAM

Programové body, které jsou pro nás zásadní a chceme je prosadit co možná nejdříve, budeme publikovat v blízké době. Jsme přesvědčeni, že jsou nezbytné proto, abychom Těrlicko udržitelně rozvíjeli, nebo abychom ho zachránili před nesmyslnou stavbou silnice kolem Havířova. Již nyní intenzivně pracujeme a vymýšlíme způsoby jak náš plán zrealizovat.

Programové body, které jsou rozvedeny níže, jsou pro nás zásadní a chceme je prosadit co možná nejdříve, protože jsme přesvědčeni, že jsou nezbytné proto, abychom Těrlicko udržitelně rozvíjeli, nebo abychom ho zachránili před nesmyslnou stavbou silnice kolem Havířova. Již nyní intenzivně pracujeme a vymýšlíme způsoby, jak níže zmíněné body zrealizovat.

 

Dovolte nám představit jednotlivé body našeho sdružení.

Již v prvním čísle časopisu NAŠE TĚRLICKO jsme Vás chtěli objektivně a fakticky informovat, proč si myslíme, že silnice, která se plánuje realizovat již v roce 2027, nedává žádný smysl a je jen zbožným přáním několika jedinců, kteří chtějí silnici postavit jen kvůli svým osobním zájmům.  Myslíme si, že nikdo z nás by nechtěl, aby přes Těrlicko jezdilo denně více jak 30 000 automobilu a kamiónů. A i když se na první pohled může zdát, že silnice vede okrajem obce, opak je pravdou.

Více se dočtete v našem prvním čísle časopisu NAŠE TĚRLICKO, který naleznete zde.

Našim cílem je pomocí územního plánu zajistit takový rozvoj obce, aby byl udržitelný i pro stávající generace. Nechceme  a nebudeme podporovat developery a ještě jim pomáhat s inženýrskými sítěmi a cestami a dotovat je z obecních peněz. Co tedy chceme?

 • Udržitelný rozvoj obce – pouze udržitelná výstavba rodinných domů se zachováním stávajícího rázu krajiny. Přiměřený rozvoj obce.
 • Výrazné omezení developerských projektů – nechceme satelity ani sídliště.
 • Využití Těrlické přehrady a revitalizace rekreačních oblastí.
 • Omezení záboru zemědělské půdy a rozrůstání sídel do krajiny.

 • Strategický plán rozvoje obce (SPRO) představuje pro každou obec velice důležitý střednědobý dokument, který slouží jako vodítko pro plnění stanovených cílů s jasným výsledkem, kterým je rozvoj obce.
 • SPRO je třeba konzultovat nejen s odborníky, ale především se samotnými občany.
 • Vytvoříme zásobník projektů, které budeme postupně realizovat.
 • Je třeba zastavit další zadlužování obce.
 • Při výběru zpracovatelů jednotlivých zakázek musí být zajištěna řádná soutěž.
 • Rozdělování obecních financí musí být transparentní včetně následné kontroly, zda byly prostředky účelově vynaloženy.

 • Dnešní doba nabízí mnoho příležitostí a možností, jak efektivně modernizovat školky, školy i volnočasové prostory pro širokou veřejnost, a to z dotací poskytovaných Evropskou unií.
 • Vybavení učeben musí odpovídat soudobým trendům a nesmí zaostávat za okolními městy a obcemi.
 • Maximální využití všech těrlických sportovišť pro těrlické děti a občany!
 • Větší využití potenciálu Těrlické přehrady (např. po vzoru Olešné).

 • Jednou zestárneme všichni (alespoň to je spravedlivé) a každý se může dostat do krizové životní situace. Chceme znát Vaše potřeby, a tak jak stanoví již citovaný Správní řád, podle možností vycházet vstříc.
 • Je potřeba zvýšit kapacity sociálního bydlení v obci.
 • Podporovat sociální spolky, které umožní lidem život ve vlastním prostředí.
 • Chceme podporovat aktivní život seniorů (hudební vystoupení, cestopisné přednášky, kurzy s různým zaměřením, odborné kurzy – převod nemovitosti, změna dodavatele energie…).

 • Opravy a rekonstrukce obecních komunikací.
 • Kvalita vody v přehradě – začít jednat o nápravě dané situace.
 • Obecní časopis – zajistit objektivnost časopisu, grafickou změnu a zlepšit kvalitu poskytovaných informací.
 • Besedy se starostou – diskuse se všemi občany.
 • Mobilní aplikace V OBRAZE – zajistí rychlou a přehlednou dostupnost všech obecních informací.
 • Dobíjecí stanice pro elektromobily.
 • Inteligentní radar.
 • Zákaz podomního prodeje.
 • Zlepšení bezpečnosti a snížení kriminality.

KONTAKT

Email

naseterlicko@seznam.cz

Facebook

NaseTerlicko

Instagram

@NaseTerlicko